Sách

Sách là một kho tàng quý giá để chúng ta học hỏi, mình từng là một người không đọc sách dần chuyển qua đọc sách vì có rất nhiều điều thú vị trong mỗi cuốn sách.

Đây là nơi tổng hợp những quyển sách mà mình đã đọc và tâm đắc để chia sẻ lại với mọi người.