Hướng dẫn cài đặt Mautic trên VPS – Chi tiết từng bước

Cài đặt Mautic chi tiết từ mua VPS, cài đặt tính năng, Cron jobs và fix các lỗi thương gặp sau khi cài đặt. Có sẵn Code để dán vào Zoc để cài nhanh hơn.
0 0 votes
Tặng sao cho bài viết

Cài đặt Mautic cũng là một quá trình gian nan nhất và cũng là điểm thú vị nhất đối với mình khi làm việc mới những mã nguồn mở.

Nếu bạn chưa biết gì về Mautic, xem lại 2 bài viết này:

Lưu ý trước khi cài đặt

Trong quá trình cài đặt, mình có 1 lưu ý để bạn không phải tốn nhiều thời gian hơn như mình đã trải qua:

 1. Làm theo hướng dẫn từng bước chi tiết như trong bài viết để chắc chắn hơn không bị lỗi. Nếu lỗi coi có sót bước nào không.
 2. Đây chỉ là 1 trong nhiều cách, trên mạng cũng có 1 vài cách khác nhau.
 3. Mình sử dụng VPS Vultr (giá cũng rẻ), nếu bạn dùng giống như mình tỉ lệ thành công có thể cao hơn.
 4. Nếu gõ code lỗi, hãy copy code của mình để dán vào NHƯNG hãy nhớ bản chất để hiểu.

Cài đặt VPS với Mautic không khó, những vì Mautic cũng có nhiều phiên bản và 1 số cách cài, đây là cách mình đã thử qua hơn 5 lần cài sau vài lần đầu lỗi, tốn nhiều thời gian và có 1 số đúc kết để tỉ lệ cài thành công.

Chuẩn bị VPS

Bạn cần có một Sever hoặc VPS, mình đang hướng dẫn và sử dụng VPS Vultr 1Core, RAM 1GB là dư sức cho hệ thống thấy ổn và dư.

cài đặt Mautic trên VPS
Cấu hình VPS mình đang dùng cho hệ thống mới (hơn 100 contact/ngày)

Sau khi đăng ký và xác minh tài khoản theo hướng dẫn của Vultr qua email, bạn tạo một Clound mới.

cài đặt Mautic trên VPS
Tạo 1 VPS mới

Chọn hệ điều hành Ubuntu, còn cấu hình thì tùy bạn chọn dưa theo yêu cầu của mình.

cài đặt Mautic trên VPS
Nhớ chọn đúng sever Ubuntu nhé

Chọn xong, bạn đặt tên và bấm Deploy Now

cài đặt Mautic trên VPS

Từ đây bạn có ip, tài khoản root và mật khẩu vps để tiến hành cài đặt

Trỏ Domain

Khi có IP của vps rồi, bạn vào trang quản lý tên miền của bạn để trỏ ip về. Bạn có thể sử dụng domain riêng hoặc sub domain đều cài đặt được.

Sau này, bạn vào đây để bạn setup và sử dụng

cài đặt Mautic trên VPS
Ảnh này mình trỏ subdomain

Sau đó, bạn dùng CMD trên Window hoặc Terminal trên Mac để ping thử đến địa chỉ đã setting để kiểm tra.

Cài đặt Mautic trên VPS

Cài đặt thông qua những dòng lệch code mình để trong các khung, bạn chỉ cần hiểu đoạn đó làm gì và copy dòng lệnh của mình dán vào là được.

Kết nối với VPS

Để chạy được những dòng lệnh này, bạn cần cài phần mềm ZOC để thực hiện những thao tác trên vps tốt hơn vì ZOC cho phép copy và dán vào khá dễ dàng.

ZOC có đầy đủ trên Mac và Window

Cài đặt ZOC xong => Lấy tài khoản Root trên Vultr ở trên tạo xong đăng nhập vào

cài đặt Mautic trên VPS
Bấm Quick Connect => Nhập tài khoản root vào ZOC
cài đặt Mautic trên VPS
Như hình này là thành công

Cài đặt Apache

Copy lệnh này dán vào Zoc và Enter.

Bạn nhấn vào chữ Copy bên trên khung code sẽ chính xác không dính dấu cách

sudo apt update
sudo apt install apache2

Chờ 1 chút… có hiển thị ra 1 câu hỏi gõ Y rồi bấm Enter và chạy tiếp mã bên dưới

sudo systemctl stop apache2.service
sudo systemctl start apache2.service
sudo systemctl enable apache2.service

Cài đặt PHP 7.2

Chạy tiếp các dòng lệnh sau

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Chạy 1 chút sẽ dừng lại bạn bấm ENTER để đồng ý tiếp tục và chờ chạy 1 chút

sudo apt update

Cài đặt bản php 7.2, vì bản cũ Mautic mới nhất không chạy được nữa.

sudo apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-common

Chờ 1 chút… có hiển thị ra 1 câu hỏi gõ Y rồi bấm Enter và chạy tiếp mã bên dưới

sudo apt search php7.2
sudo apt-get install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-zip

Chờ 1 chút… có hiển thị ra 1 câu hỏi gõ Y rồi bấm Enter và chạy tiếp mã bên dưới

Vậy là xong, mình thử nhiều cứ lỗi do bản php thấp làm theo hướng dẫn trên là chuẩn nhất.

Muốn check lại đúng bản PHP hay chưa thì dùng lệnh này

php -v
cai dat mautic testphp
Kết quả hiển thị ra như thế này

Cài đặt MariaDB

MariaDB là chương trình để quản lý cơ sở dữ liệu của Mautic, MariaDB được phát triển nhằm thay thế công nghệ cơ sở dữ liệu MySQL, vì thế nó tương thích và cho một hiệu suất cao hơn so với MySQL.

Tiếp tục nhập mã này để cài đặt MariaDB

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Sẽ hiển thị ra 1 câu hỏi, bạn bấm Y và Enter

Kích hoạt MariaDB

sudo systemctl stop mariadb.service
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Đổi pass mặc định của MariaDB để hệ thống bảo mật, an toàn hơn.

sudo mysql_secure_installation

Màn hình hiển thị nhập pass, bạn gõ pass mới vào và nhấn Enter, tiếp tục hỏi 1 số câu hỏi nữa bạn cứ chọn Yes hoặc Y hết rồi nhấn Enter nha.

Cài đặt xong thì restart lại Apache để cập nhật cấu hình

sudo systemctl restart apache2.service

Tạo database cho Mautic

Login vào MariaDB

sudo mysql -u root -p

Tạo database, những thông tin bên dưới là thông tin mẫu, bạn phải đổi lại thành thông tin của bạn chổ mình có in đậm. Sau mỗi dòng lệnh thì gõ ENTER.

CREATE DATABASE mauticdata;

Tạo user quản lý dữ liệu

CREATE USER 'mauticuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Phân quyền quản lý User

GRANT ALL ON mautic.* TO 'mauticuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password_here' WITH GRANT OPTION;

Lưu thông tin

FLUSH PRIVILEGES;

Thoát

EXIT;

Vậy là xong database để sử dụng cho Mautic, bạn lưu lại tất các thông tin database và user đã tạo để sau này sử dụng.

Cài đặt mã nguồn Mautic

Bước này mình theo nhiều hướng dẫn cài qua git cũng khá nhanh nhưng không hiểu thử nhiều lần đều lỗi, nếu bạn cũng là người cài đầu tiên chắc cũng sẽ lỗi nên mình chọn cách này hơi lâu 1 chút nhưng chắc chắn không lỗi nha.

Tải mã nguồn trực tiếp từ website chính thức: https://www.mautic.org/download chọn bản 3.0 nhé!

Tải về xong => Giải nén => Tạo 1 thư mục có tên mautic và copy tất cả source Mautic vào

Cách của mình là copy file trực tiếp vào VPS bằng File Zilla, cách này sẽ chậm hơn (treo máy chờ copy) nhưng hiện tại cách này mình làm ít có lỗi nhất. Vì sẽ copy sang dùng cơ chế SFTP chậm hơn cơ thế FTP bình thường.

Tải File Zilla về

cài đặt Mautic trên VPS
Mở Site Manager => Bấm new site bên dưới

Nhập tài khoản Root của VPS vào đây

cài đặt Mautic trên VPS
Điền đầy đủ bấm Connect

Sau khi login xong, bạn có thể nhập đường dẫn bên dưới để truy cập vào thư mục html

/var/www/html
cai dat mautic login file

Sau đó, kéo thư mục mautic bạn đã giải nén vào trong thư mục html này!

Đi đâu 1-2 tiếng quay lại làm tiếp nha các bạn

Sau khi file chép xong, bạn tiến hành phân quyền cho thư mục này

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/mautic/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/mautic/

Cấu hình Apache

Tạo file mautic.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/mautic.conf

Xong bạn copy mã này dán vào, chổ nào thông tin của mình bạn sửa lại nhé

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@theogotvinhan.com
   DocumentRoot /var/www/html/mautic
   ServerName theogotvinhan.com
   ServerAlias www.theogotvinhan.com

   <Directory /var/www/html/mautic/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Sẵn dán mã này luôn để cấu hình https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(localhost|127.0.0.1)
RewriteRule ^/(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Nhấn Ctrl+O để LƯU Ctrl+X để THOÁT

Tiếp tục, kích hoạt Mautic Rewrite Module

sudo a2ensite mautic.conf
sudo a2enmod rewrite

Restart lại Apache để lưu cấu hình

sudo systemctl restart apache2.service

Cài HTTPS với certbot

Chúng ta cài đặt HTTPS miễn phí và tự động gia hạn để sử dụng

Mở cổng 443 cho các kết nối https an toàn

ufw allow 443

Thêm Certbot và cài đặt vào máy chủ

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
apt update && apt upgrade -y
sudo apt-get install python-certbot-apache

Có hiển thị ra câu hỏi, bạn gõ Y rồi nhấn ENTER

Cài Certbot vào tên miền, chổ domain bạn thay bằng domain hay subdomain bạn cài đặt ban đầu.

certbot --apache -d yourdomain.com

Cài đặt tự động gia hạn như https hết hạn

sudo certbot renew --dry-run

Vậy là xong, xịn xò rồi.

Nghỉ ngơi chút để làm vài bước nữa là bắt đầu tận hưởng rồi.

Nhìn phức tạp như vậy nhưng đa phần là Copy và Paste, còn nếu muốn nhanh bạn có thể đặt dịch vụ cài đặt khoảng 2 triệu đồng. Chịu khó thì bạn tiết kiệm được 1 chút, đơn giản vậy thôi.

Cài đặt phần mềm MAUTIC

Hoàn thành xong các bước chuẩn bị, tiếp tục chúng ta sẽ cài đặt và cấu hình phần mềm.

Đầu tiên, truy cập vào Domain(Tên miền) hoặc Subdomain đã cấu hình

cai dat mautic welcome
Bấm Next Step

Nhập thông tin database đã tạo ở trên

cai dat mautic database setup
Nhập thông tin database -> Bấm Next Step

Tạo tài khoản User Admin để truy cập hệ thống

cai dat mautic admin user
Nhập thông tin admin => Bấm Next Step

Tới bước setup Email SMTP, bạn Next qua nhé. Mình sẽ có 1 bài viết hướng dẫn bạn setup SMTP chi tiết hơn.

cai dat mautic email config

Vậy là xong, bạn có thể truy cập được rồi. Đăng nhập tài khoản admin để vào hệ thống.

cai dat mautic login
Giao diện admin

Bạn có thể xem lại bài viết Các tính năng Mautic để xem các tính năng và giải thích đầy đủ hơn

Cài đặt Cronjob

Cron jobs là chức năng lên lịch tự động theo thời gian cài đặt để chạy những lệnh cơ bản của Mautic như gửi email, thêm vào Segment, thêm vào Campain…

Hiểu nôm na là Mautic có các lệnh để chạy Automation, nếu không có Cron jobs bạn phải dùng Zoc truy cập VPS để chạy những lệnh này. Khi cài đặt xong thì VPS tự động chạy những lệnh đó dựa theo khung thời gian mà bạn setup.

Có các lệnh mà mình dùng thường xuyên sau đây:

Cập nhật Segment 

php /var/www/html/mautic/bin/console mautic:segments:update

Cập nhật Campain

php /var/www/html/mautic/bin/console mautic:campaigns:update

Cài đặt Trigger trong Campain

php /var/www/html/mautic/bin/console mautic:campaigns:trigger

Đó là những lệnh cơ bản bạn phải chạy thủ công, còn bây giờ chúng ta cài đặt khung giờ để đến đúng thời gian đó thì VPS tự chạy, gọi là Cron jobs

download
CẤU TRÚC NÓ THẾ NÀY

Tiếp tục dùng Zoc nhé

Kiểm tra xem Cron Jobs có sẵn chưa

crontab -l

Chỉnh sửa file Cron Jobs.

crontab -e

File mở ra, dùng phím mũi tên di chuyển đến dòng trống và chèn những dòng này

0,15,30,45 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/mautic/bin/console mautic:segments:update
5,20,35,50 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/mautic/bin/console mautic:campaigns:update
0,25,40,55 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/mautic/bin/console mautic:campaigns:trigger

Bấm Ctrl + OEnter để lưu

Bấm Ctrl + X để thoát ra

Kiểm tra lại Cron jobs

crontab -l

Restar lại để hệ thống lưu lại cài đặt

systemctl restart cron

Vậy là xong cài đặt cơ bản để sử dụng Mautic rồi đó, test thử và trải nghiệm thôi.

Bạn có thể tìm hiểu và cài đặt thêm nhiều Cron jobs khác tại tài liệu chính thức của Mautic https://docs.mautic.org/en/setup/cron-jobs

Mỗi số lỗi thường gặp

The site is current offfline due to encountering an error. If the problem persists, please contact the system administrator.

loi cai dat mautic 1

Khi gặp lỗi này, bạn quay lại làm lại bước Rewrite Module sau đó restart lại apache

sudo systemctl restart apache2.service

An error occurred while attempting to add default data: An exception occurred while executing ‘CREATE INDEX instagram_search ON leads….

Lỗi này là do phiên bản Mariadb version đang ở phiên bản thấp hơn để đáp ứng phiên bản Mautic hiện tại. Bạn có thể update Mariabd theo hướng dẫn tại đây

0 0 votes
Tặng sao cho bài viết
Huy Thân
Huy Thân

Mình là người kỹ thuật làm Marketing hay còn gọi là dân MarTech.

Những bài viết trên blog là chia sẻ những kinh nghiệm & trải nghiệm của mình trong cuộc sống và công việc. Chúng ta có thể kết nối và hiểu nhau hơn bằng việc comment bên dưới bài viết.

0 0 votes
Tặng sao cho bài viết
Subscribe
Notify of
guest

5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Văn Doanh
Guest
2 years ago

Chào Bạn, theo hướng dẫn của Bạn, Mình đã làm đến phần cài đặt xong phần Mềm Mautic.(mình cài và tạo database trên DirectAdmin) chuyển sang phần cài đặt Cronjob thì mình không hiểu các code lệnh như cập nhật Sagment, cập nhật campain…dán vào đâu để chạy ? mình đang tìm hiều và thực hành, rất mong Bạn chia sẻ. mình có học qua các lớp về chiến dịch email marketing rồi nhưng về cài đặt các phần mềm này đòi hỏi chuyên môn về IT cáo quá 🙂 Mong cài được để có công cụ thực hành, rất cần Bạn chia sẻ giúp mình với nhé. Cảm ơn Bạn nhiều

Pham Văn Doanh
Reply to  Huy Thân
2 years ago

cảm ơn Bạn đã trả lời. Mình đang không hiểu là gõ “crontab -l ” vào đâu để nó hiển thị ra bảng trắng ý? có phải gõ trên cửa sổ ứng dụng ZOC phải không Bạn nhỉ?

Pham Văn Doanh
Reply to  Huy Thân
2 years ago

Cảm ơn Bạn nhiều nhé.