NHẬN BẢN TIN

Nhận bản tin cũng có cái hay của nó, có chút đặc biệt như:

  • Một hình thức để bài viết vừa xuất bản sẽ gửi đến bạn sớm nhất, không bỏ sót bài nào
  • Một số bài chuyên sâu có mật khẩu cũng được gửi cho bạn
  • Một số tips không thể chia sẻ trên Blog mình vẫn gửi qua email

Và hơn hết một nơi để bạn nhận tin mới từ mình và chúng ta cùng trao đổi với nhau qua email… vừa chi tiết vừa có cảm giác chờ đợi một điều gì đó cũng khá thú vị.